בטיחות

מהם היעדים העיקריים של תיק שטח

ככלל, קיימים מבנים ברחבי הארץ שמהווים מוקדי סיכון, בשל ריבוי האנשים המשתמשים בהם ובשל ריבוי המתקנים שנמצאים בכל מבנה. בזמן שמתרחש אירוע חרום, כגון: שריפה, ייתכן מצב של חוסר במידע,