נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.
חיפוש

חוות דעת רפואית לבית המשפט – למה ומתי עו"ד יצטרך אותה

חוות דעת רפואית

חוות דעת רפואית מייצגת את עמדתו של מומחה בתחום מסוים, באמצעות ניסוח בכתב ומהווה אסמכתא למצב רפואי או נפשי מסוים, שבו נמצא מטופל. באמצעות חוות דעת רפואית לבית משפט, יכול השופט להכריע את המשפט באופן חכם יותר ולכן, יש לה חשיבות גבוהה בתחום הכרעה של תיקים משפטיים בדיני נזיקין. ניכר, כי בהרבה מצבים, תביעות המוגשות לבית המשפט ללא חוות דעת רפואית – נדחות, מהסיבה שאין הוכחה מספקת לנזקי הגוף שמהם סובל התובע, לפח טיעוניו. בהתאם לכך, תביעת נזיקין המוגשת ללא צירוף של חוות דעת רפואית, עשויה להידחות בתהליך המשפט.

 

גיבוש חוות דעת רפואית

מומחה מגבש חוות דעת רפואית בהתאם לפרמטרים הבאים:

  • בדיקה מקיפה של המטופל בנוגע לבעיה שממנה הוא סובל
  • סקירת הנסיבות שגרו לנזק או למצב הרפואי מננו סובל הנבדק
  • בהתאם לבדיקות שביצע המומחה ולנתונים שמצא, מגובשת ע"י דעה מקצועית בנוגע למצב הרפואי של הנבדק ובנוע לנזק הנגרם לו.
  • בחינת קשר סיבתי בין הנזק שנגרם לנבדק ובין הסיבות שהובילו לכך.
  • כתיבת חוות דעת רפואית לפי סוג המחלה ע"י המומחה, בנוגע למצבו הרפואי של הנבדק.

 

מחיר חוות דעת רפואית

מחירה של חוות דעת רפואית לבית משפט נקבע לרוב עפ"י כמה פרמטרים שונים. באופן כללי, מחיריהן של חוות דעת רפואיות עשוי לנוע בין 20,000 – 3,000 ₪. המחיר עשוי להשתנות גם בהתאם לתחום הרפואי שלגביו נכתבת חוות הדעת. יחד עם זאת, כשמטופל פונה למומחה שיכתוב עבורו חוות דעת רפואית, הוא יכול לנהל עמו משא ומתן בנוגע למחיר הסופי שיגבה עבורה.

ניכר, כי מחיריהן של חוות דעת רפואיות נקבעים גם עפ"י המורכבות של הנושא הרפואי, שלגביו נדרשת כתיבת חוות הדעת ולפיכך, ככל שכתיבת חוות הדעת מורכבת יותר, כך המחיר יידרש עבורה עשוי להיות גבוה יותר. זאת ועוד, במידה ומדובר בכתיבת חוות דעת ע"י מומחה מחו"ל, אזי מחירה של חוות הדעת עשוי לגדול בהתאם.

ככלל, חוות דעת רפואית נחשבת להוצאה שעל התובע לקחת בחשבון כחלק מהוצאות המשפט. כמו כן, לעיתוי הגשתה של חוות הדעת, יש גם כן השפעה על התשלום בעבורה באופן הבא: הגשתה בתחילת המשפט, תחייב את התובע בתשלום עבורה ואילו הגשתה בתהליך מתקדם יותר של המשפט וכתנאי לקביעת גובה הפיצויים שיפסקו עבור התובע, תחייב את התשלום עבורה כחלק מגובה הפיצויים. מעבר לכך, במצבים מסוימים, ייתכן ותשלום בגין חוות הדעת הרפואית יחול על הנתבע בנוסף להוצאות משפט אחרות שיחויב בהן.

 

לסיכום

חוות דעת רפואיות לבית משפט ניתנת ע"י מומחה בתחום רפואי מסוים ומטרתה להוות הוכחה לטיעוניו של התובע, בנוגע לנזקים (הגופניים או הנפשיים) שנגרמו לו. חוות דעת רפואית לבית משפט מחויבת להיכתב באמינות גבוהה ולנמק באופן מרבי את מצבו הרפואי של התובע ואת הגורמים שהביאו לכך.

עו"ד

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין
הבנת משמעותו של תיקון 190
הבנת משמעותו של תיקון 190

תיקון 190 הוא שינוי חקיקתי משמעותי שזכה לתשומת לב ועורר ויכוחים בין מומחים משפטיים וקובעי מדיניות. במאמר מפורט זה,