נא להקליד בשורת החיפוש את הפוסט שאתם מחפשים.

סיום העסקה – כל הזכויות וגם החובות שלכם

עורך דין לענייני עבודה

כיום, מעבר בין עבודות נחשב לפעולה שכיחה למדי, הן לצורך הגשמה עצמית והן בכדי לשפר את תנאי ההעסקה שלנו. כך או כך, כאשר התקבלה ההחלטה על סיום העסקה, מצד המעסיק או מצד העובד – חשוב לדעת כיצד לבצע את התהליך בצורה מסודרת ועל פי חוק

 

סיום העסקה

ההחלטה על סיום העסקה יכולה לבוא הן מצד המעסיק והן מצד העובד, כתוצאה מבחירת העובד או מהחלטה חד צדדית של המעסיק. בכל אחד מהמקרים הללו, חשוב לדעת כיצד לבצע את תהליך סיום העסקה בצורה מסודרת ועל פי חוק, ובמידת הצורך, להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני עבודה בכדי למצות את זכויותיכם ו/או להפחית את הסיכוי להיתבע.

 

סיום העסקה והחובות החלות עלינו

על הצד היוזם את סיום העסקה חלה חובה להודעה מוקדמת, בין אם מדובר בעובד ובין אם מדובר במעסיק. חובת ההודעה המוקדמת נועדה לאפשר לכל אחד מהצדדים להתכונן כראוי ליום שאחרי, למצוא מחליף במקרה של המעסיק ולמצוא מקום עבודה אחר במקרה של העובד.

את ההודעה על סיום ההעסקה יש להגיש בכתב, תוך הקפדה על ציון התאריך בו נמסר המכתב ותאריך סיום העבודה העתידי. הודעה זו צריכה להיות מנוסחת היטב, באופן המגדיר בצורה ברורה כיצד ומתי בדיוק יסתיימו יחסי העובד – מעביד.

 

מהם הזכויות המגיעות לנו עם סיום העסקה?

עם סיום ההעסקה, עלינו לדאוג לכלל ההתחשבנויות הכספיות בין המעסיק לעובד, התחשבנויות המוכרות במונח המקצועי גמר חשבון. מלבד ההתחשבנויות הכספיות במסגרת תהליך גמר החשבון, יוסדרו בשלב זה גם המסמכים השונים שהמעסיק מחויב למסור לעובד, כמו טופס 161, תלושי שכר אחרונים ועוד.

אחת הזכויות הבסיסיות והמוכרות ביותר המגיעות לעובד עם סיום העסקתו, היא הזכות לפיצויי פיטורים, המגיעים לעובדים שצברו ותק של לפחות שנה אחת במקום העבודה. פיצויי הפיטורים מורכבים ממספר מרכיבים המשפיעים על גובה הפיצויים, כאשר הנוסחה הכללית קובעת כי פיצויי הפיטורים ייקבעו בהתאם למכפלת שכר חודש עבודה אחד בשנות הותק של העובד.

 

האם ניתן לחזור מההודעה על סיום העסקה?

ככלל, לא ניתן לחזור מהודעת הפיטורים שנמסרה, אלא אם כן שני הצדדים מסכימים לכך. יחד עם זאת, ישנו מקרה חריג בו ניתן יהיה לחזור מההודעה על הפיטורים, מקרה המכונה "עידנא דריתחא", כלומר – במקרים בהם ההודעה נמסרה בשעת כעס, באופן שאינו מעיד על כוונה אמיתית לסיים את מערכת יחסי העבודה.

 

לסיכום

ההחלטה על סיום ההעסקה יכולה להגיע מצד המעסיק או מצד העובד, כאשר בשני המקרים, חשוב שכל צד יידע מהן הזכויות והחובות העומדות לו, על מנת שתהליך סיום העסקה יתנהל באופן מסודר ועל פי חוק. לתהליך סיום העסקה יכולות להיות השפעות מהותיות, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה משפטית ולכן, מומלץ להיוועץ בעו"ד לענייני עבודה בכל שאלה ועניין.

עורך דין לענייני עבודה

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עוד בנושא עריכת דין
הבנת משמעותו של תיקון 190
הבנת משמעותו של תיקון 190

תיקון 190 הוא שינוי חקיקתי משמעותי שזכה לתשומת לב ועורר ויכוחים בין מומחים משפטיים וקובעי מדיניות. במאמר מפורט זה,