עריכת דין

מזונות ראשית

הבדלי מזונות בין סוגי הגירושין השונים

תשלומי מזונות חלים על משפחות שבהן בני הזוג נפרדו והם מחייבים את אחד הצדדים להשתתף בכלכלת משק הבית או הילדים של הצד השני. חבות המזונות נוצרת בעקבות הליכי הגירושין והסכמותיהם,