English
בלילה שבין ה24 ל25 בחודש יולי התכנסה חטיבת הצנחנים לתרגיל חטיבתי מוצנח.
הלוחמים שלנו בדרך לכומתה המיוחלת.
החטיבה נמצאת בפעילות אופרטיבית באחת מהגזרות בארץ.
לכל הכתבות
דבר מפקד החטיבה
01/01/2014
גם בשנה החדשה חטיבת הצנחנים ממשיכה לשמור על גבול ארצינו

29/09/2013
שבוע מלחמה מחזור מרץ 31 "אחריי"

18/09/2013
כניסה לתפקיד מג"ד הבא"ח סא"ל איתמר בן חיים "עלה והצלח"

29/09/2013
יום ספורט ועצרת החטיבה בפארק הלאומי ברמת גן ב- 01\3

03/06/2013
מגמת יודפת מחזור נוב 3102 יוצא למסע כומתה ב- 26.6 וב- 27 מקבל את האדומה הנכספת.

created by Tvuna-Millenium