האתר יכלול את את כלל היחידות, מורשת, היסטוריה, חללים, עיטורים ואותות, מידע שימושי ועוד